Nieuws


Zaterdag 3 september was de Truckersrun in Westervoort. Op de rustplek kreeg De Klup een wisselbeker uitgereikt. Deze beker wordt jaarlijks uitgereikt aan de eigenaar van de mooiste truck. Omdat de beker vol is moest hij een mooie plek krijgen en dat is in ons Klupgebouw.

Bezoek

Op de eerst klupavond, Vrijdag 9 september hadden wij bezoek van roofvogels