Nieuws


Zaterdag 3 september was de Truckersrun in Westervoort. Op de rustplek werd er aan De Klup een wisselbeker uitgereikt. Deze beker wordt ieder jaar uitgereikt voor de mooiste truck. De beker die De Klup heeft ontvangen is vol. Om deze niet te laten verstoffen op een zolder is er besloten deze te schenken aan De Klup voor hun deelname. De beker heeft een mooie plek gekregen op onze prijzenkast.

Bezoek

Vrijdag 9 september tijdens de eerste klupavond waren er roofvogels op bezoek.