Stichting "De Klup Arnhem"

 

Het gaat niet goed met het Coronavirus!

Dagelijks lezen / horen we dat er steeds meer mensen ziek worden en in het ziekenhuis worden opgenomen.

Het bestuur heeft daarom moeten besluiten de Klup voorlopig gesloten te houden!

Jammer, maar het is niet anders.

We volgen hiermee het beleid van de overheid!

Controleer regelmatig deze website voor verdere informatie!!

WE HOUDEN JULLIE OP DE HOOGTE!

 

Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk ten behoeve van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.

Wat is "De Klup"? "De Klup" is een stichting die de vrijetijdsbesteding van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten een zinvolle inhoud wil geven.

Wij hebben de beschikking over een eigen "Klupgebouw", dat gelegen is aan de

Vrij Nederlandstraat 61 in de wijk Presikhaaf I

Voor de Klupleden zijn er Klup-avonden op de woensdag- en de vrijdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Voor alle leden die dat willen is er zaterdagochtend zwemmen in de "Koppel" in Arnhem Zuid van 10:00 uur tot 11:00 uur.

In het "Klup-gebouw" werken we met een groot aantal vrijwilligers aan verschillende activiteiten. Deze "Klup-activiteiten" hebben zowel een ontspannend als vormend karakter.

"DE KLUP"

VOOR EEN FIJNE VRIJETIJDSBESTEDING!